KVALITÉ/MILJÖ

EN1090-1 OCH EN ISO3834


Sedan 1 juli 2014 är det ett lagkrav att bärande delar i byggnader ska vara CE-märkta. Olofssons Smedja är certifierade enligt EN1090-1 och levererar CE-märkta bärverksdelar till byggindustrin. Vi är godkända för arbeten i utförandeklasserna EXC 1 till EXC 3. Vi är också certifierade enligt svetsstandarden EN 3834-2.
FR2000


Vi är FR2000-certifierade. Det säkerställer att vi har väl fungerande verksamhet vad gäller kvalitet, miljö, brandskydd, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.